HC1.008

Mô Tả:

Giường tầng trẻ em có ngăn kéo để đồ, nệm trên 1m x 1,4m, tầng dưới 1,4m x 2m, gỗ thông NewZealand
Bảo hành 2 năm
Bulk bed for children with drawers, upper mattress 1m x 1,4m, under mattress 1,4m x 2m, NewZealand wood 
2 years warranty


|